Home

de Dorpsdokters bv

Wij zijn deDorpsdokters BV. Een onderneming die staat voor kwalitatief goede eerste lijnszorg.

 

deDorpsdokters bv houdt zich bezig met het in stand houden en zo mogelijk uitbreiden van de apotheekhoudende huisartsenvoorziening op het platteland.

 

Deze website is bedoeld voor dokters die op het platteland willen dokteren en voor dokters die zoeken naar mogelijkheden om hun praktijk over te nemen.

 

Contact:

docjan@dedorpsdokters.nl

Hof@dedorpsdokters.nl, mobiel: 0627 054775

Geisler@dedorpsdokters.nl, mobiel: 0622 557094

 

 

deDorpsdokters BV is om een aantal redenen ontstaan :

-Huisartsen zijn steeds meer tijd kwijt aan administratieve lasten en managementtaken en vinden dat niet leuk of zelfs belastend.

-De nieuwe generatie huisartsen is veelal liever in loondienst, wil parttime werken en vooral huisarts zijn.

Het is door deze ontwikkelingen niet altijd eenvoudig om kandidaten te vinden voor een praktijkovername.

 

deDorpsdokters BV kan uw praktijk ontlasten van de administratieve- en managementtaken. Daarbij kunt u denken aan de contractering van verzekeraars, administratie, dossiervoering, ICT, facturering, personeelsbeleid en beheer, telefonie, apotheeksysteem, kwaliteitsbeheer etc.

 

Bij een gewenste praktijkbeeindiging kan Dorpsdokter BV uw praktijk overnemen.

 

Als u geïnteresseerd bent dan komen we graag langs. Zodat we elkaar kunnen leren kennen en u ook een gevoel bij ons krijgt. En we goed kunnen toelichten wat we doen en wat voor u en voor ons de voordelen zijn. Wat ons betreft leent een folder zich daar niet voor. Daarom houden we het hier ook kort. We wilden vooral graag in uw gezichtsveld komen.

 

De Dorpsdokter BV